Citrafleet
Citrafleet er et vannløselig pulver som brukes til tarmtømming før en diagnostisk undersøkelse. Pulveret har sitronsmak og har et lavt doseringsvolum, kun to doseposer som skal blandes ut i 150 ml væske hver. Under en behandling med tarmtømmingsmiddel, er det viktig å drikke minst 250 ml vann eller andre klare væsker hver time. Med Citrafleet, kan du drikke valgfrie klare væsker som te, saft, svart kaffe og fruktjuice uten fruktkjøtt under behandlingen. Husk å lese pakningsvedlegget nøye og følg anvisningen du har fått fra legen din.

Les nøye igjennom pakningsvedlegget innen du anvender Citrafleet.
Å ha en ren tarm ved undersøkelse av tarmkanalen er viktig.
Følg anvisningen fra legen din nøye.
CCS Healthcare AB, Box 10054, SE-781 10 Borlänge, Sverige, tlf +46 243 781 00, fax +46 243 23 38 80, info@ccshc.com
Sist oppdatert: 2013.05.15