Hvordan virker Citrafleet

Å ha en ren tarm under en diagnostisk undersøkelse, for eksempel en kolonskopi eller røntgenundersøkelse, øker legens muligheter for å stille den rette diagnosen.

CitraFleet inneholder natriumpikosulfat og magnesiumoksid, som sammen sørger for en effektiv tarmtømming og kraftig utskyllingseffekt.

Natriumpikosulfat øker sammentrekninger i tarmene (tarmperistaltikken), med det menes det at maten transporteres raskere gjennom mage-tarm-kanalen. Magnesiumsitrat virker som et osmotisk laksativ, det vil si at væske som normalt tas opp gjennom tarmveggen og føres ut av kroppen, i stedet forblir i tarmen og mykgjør avføringen, og på denne måten gjør transporten gjennom tarmene lettere.

Det er viktig at du er forberedt på hyppige og løse tarmtømminger gjennom hele behandlingen med Citrafleet. Dette er normalt og viser at forberedelsene virker. Forsikre deg om at du har tilgang til et toalett inntil effekten avtar.
CCS Healthcare AB, Box 10054, SE-781 10 Borlänge, Sverige, tlf +46 243 781 00, fax +46 243 23 38 80, info@ccshc.com
Sist oppdatert: 2013.05.15